Skip to main content
Nieuws

Update MyLedgnd

API integratie

De meest stabiele datatransmissie

Sinds kort zijn wij voor de datatransmissie van de Aranet sensoren overgestapt van de MQTT broker naar de API integratie. Dit heeft grote voordelen voor MyLedgnd gebruikers aangezien dit het risico op missende data significant verkleint. Daarnaast kunnen eventuele “gaten in de data” alsnog teruggehaald worden via de API. Waar de MQTT koppeling zich beperkt tot een eenmalige data-overdracht, bieden API’s veel meer flexibiliteit en stabiliteit.

Basisstation data ophalen

Sensor data ophalen (Gaat veel sneller omdat het maar 1 sensor is en niet alle sensoren van 1 basisstation)

Wij hechten er veel waarde aan dat je kunt rekenen op volledige en nauwkeurige data. Bij zowel Aranet als Sigrow en 30 MHz bieden wij een slimme API integratie waarbij het gemakkelijk is om de ‘’gaten in de data’’ op te vullen.

Naast het ophalen van de data per basisstation is het ook mogelijk om specifiek per sensor data op te halen voor elke Aranet, Sigrow en 30 MHz sensor.

RTR Grafiek

Inzicht in de verhouding van de lichtsom ten opzichte van de etmaaltempratuur

RTR Grafiek

Bij de overstap naar LED-verlichting is het essentieel om de verhouding tussen de lichtsom en etmaaltemperatuur de gaten te houden. Daarom hebben wij de RTR-grafiek toegevoegd aan MyLedgnd. RTR staat voor Ratio Temperature to Radiation, oftewel de verhouding tussen straling (Daily Light Integral) die je gewas ontvangt en de (blad)temperatuur berekend over 24 uur.

De grafiek geeft in één oogopslag aan of de RTR afwijkt en of je dus actie moet ondernemen om dit weer in balans te krijgen.

Voor meer informatie over RTR en hoe je dit in de kas kunt regelen, kun je ons kennisartikel lezen.

Lees RTR kennisartikel

Alarmnotificaties

Mis nooit meer belangrijke stressmomenten voor je gewas

In MyLedgnd kun je aangeven of je notificaties wilt ontvangen wanneer bepaalde parameters bijvoorbeeld boven of onder een bepaalde waarde komen. Je ontvang dan automatisch een melding vanuit MyLedgnd. Om er zeker van te zijn dat je de melding hebt gezien,vragen we je deze te bevestigen door een vinkje te zetten.

Voorbeeld van de alarmnotificaties
Stel, je teelt twee soorten gewassen, Gewas A en Gewas B. Het Bodemvochtpercentage (VWC) van Gewas A mag nooit lager dan 20% zijn, terwijl die van Gewas B tot 15% mag zakken. Je kunt nu instellen dat je vanuit MyLedgnd een melding ontvangt als de VWC van Gewas A onder de 25% dreigt te komen, en hetzelfde geldt voor Gewas B, waar je dan bijvoorbeeld 20% instelt. Zo ben je altijd op tijd om maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat de VWC op het juiste niveau blijft.

Alarmnotificaties

Fotosynthesemodellen

MyLedgnd

Fotosynthesemodel MyLedgnd

In MyLedgnd is het vanaf nu mogelijk om de maximale theoretische fotosynthese te berekenen doormiddel van het MyLedgnd fotosynthese model.

Hiervoor heb je de volgende metingen nodig:

  • Temperatuur
  • CO2
  • PAR
  • Leaf Area Index (LAI in m2 blad /m2 grond)

Met deze waardes en geschatte constanten is het mogelijk om de potentiële fotosynthese te berekenen in gram droge stof per m2 per uur. Deze waardes kunnen verder worden getransformeerd naar cumulatief per dag. Hiermee wordt het inzichtelijk hoeveel gram droge stof per m2 per dag theoretisch mogelijk is. Met deze waarde kan je elke dag inzichtelijk maken hoeveel potentiële fotosynthese mogelijk was met het behaalde klimaat. Deze waardes kunnen verder worden geanalyseerd met de Sendot sensor.

Sendot

Sendot Totale Fotosynthese

Sendot Fotosynthese Efficiency

In MyLedgnd is het nu mogelijk om ook de waarde ‘’Benutte PAR’’ te berekenen door de inkomende straling te vermenigvuldigen met de efficiency van fotosynthese. Hieruit kan je veel interessante dingen leren over je gewas en is het ook mogelijk om een het elektronentransport (ETR in het kort) in kaart te brengen. Hieruit kan je veel leren over hoe je gewas sommige lichtintensiteiten benuttigd en of dat efficiënt gebeurt of niet. We hebben inmiddels bij meerdere kwekers ontdekt dat het kweken bij een lagere PAR leidt tot een hogere elektronentransport (ETR) ten opzichte van het kweken bij een hoger PAR.

Fotosynthesemodel MyLedgnd & Sendot Fotosynthese Efficiency

Fotosynthesemodel MyLedgnd & Sendot Fotosynthese Efficiency

De krachtige combinatie van het MyLedgnd fotosynthesemodel en de Sendot sensor maakt het mogelijk om concreet de momenten te zien waar de plant groei misloopt. Het MyLedgnd fotosynthesemodel laat zien welke groei mogelijk is met het huidig klimaat terwijl de Sendot sensor de actuele benutting is van PAR. Als er een dip is in de actuele PAR benutting terwijl er wel potentieel groei mogelijk is dan duidt dat op een stressmoment. Door de stressmomenten verder te analyseren en te onderzoeken ontstaat er meer inzicht over het gewas.

MyLedgnd Home & Hoofdgebruikers

Alle communicatie op één centrale plek in MyLedgnd

Met de toevoeging van MyLedgnd Home krijgen telers toegang tot communicatietooling waar alle communicatie en adviezen in zijn terug te lezen. Hiermee kun je alle gemaakte afspraken, kennis uit kennissessies en andere meetings overzichtelijk inzien en beheren. Een handige functie in MyLedgnd Home is de mogelijkheid om snel en eenvoudig vragen te stellen aan bijvoorbeeld jouw accountmanager of plantfysioloog. Alle communicatie wordt overzichtelijk weergegeven in een tijdlijn, waar ook de toekomstige afspraken worden getoond.

Elk bedrijf heeft één hoofdgebruiker, die vanaf nu andere gebruikers binnen hetzelfde bedrijf kan beheren, inlogrechten kan toekennen en relevante informatie kan raadplegen. Denk hierbij aan informatie zoals het aantal beschikbare contactmomenten met de plantfysioloog en de gebruikers activiteiten. De hoofdgebruiker is te herkennen aan het kroontje op de home pagina.

Benieuwd geworden?

Benieuwd naar wat Ledgnd voor jou kan betekenen? Laat dan je telefoonnummer achter – nemen wij zo snel mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend informatie gesprek.