Skip to main content
Subsidie en regelgeving

Grote belangstelling voor EG-subsidie: het volledige budget binnen één dag overschreden

Op 5 oktober was het opnieuw mogelijk om EG-subsidie aan te vragen. In totaal was er 58 miljoen euro beschikbaar om te investeren in gesubsidieerde energiebesparende maatregelen. De subsidie bleek kennelijk zo populair te zijn dat op de eerste dag het volledige subsidiebudget al was overschreden met maar liefst 67 miljoen euro aan aanvragen.

In september kondigde de RVO aan dat van 5 tot en met 20 oktober 2023 het mogelijk zou zijn EG-subsidie aan te vragen. Met het overschrijden van het subsidiebedrag op de eerste dag van de openstelling kunnen we concluderen dat verduurzaming een belangrijk onderwerp is dat hoog op de agenda staat in de glastuinbouwsector. Op die eerste dag zijn in totaal 515  aanvragen ingediend door ondernemers die willen investeren in energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting.

Loting voor de toekenning van EG-subsidie

Maar hoe gaat het verder nu het volledige subsidiebudget is overschreden? Op de eerste dag zijn er aanvragen binnengekomen ter waarde van 67 miljoen euro. RVO zal nu bekijken hoeveel van deze aanvragen volledig zijn ingediend. Als blijkt dat er alsnog meer dan 57 miljoen euro is aangevraagd, zal RVO gaan loten onder alle ingediende aanvragen van dag  1. Als blijkt dat niet alle aanvragen op de eerste dag volledig zijn ingediend en er nog budget over is, zal de RVO een loting houden onder alle volledig ingediende aanvragen van de tweede dag.

Andere regelingen voor verduurzaming in de glastuinbouw

Er zijn ook andere regelingen die ondernemers in de glastuinbouw kunnen benutten om te verduurzamen. Zo is er de Energie-investeringsaftrek (EIA), waarmee 45,5% van het investeringsbedrag kan worden afgetrokken van de fiscale winst, wat gemiddeld leidt tot een voordeel van 11%. Ondernemers kunnen twee soorten kosten melden, namelijk de aanschafkosten en de voorbereidingskosten. Om in aanmerking te komen voor de EIA, moeten de investeringen voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder de codes op de Energielijst. De complete Energielijst is te vinden op de website van de RVO.

Wil je gebruik gaan maken van de EIA? Dan is het goed om te weten dat naast het LED verlichtingssysteem  het ook mogelijk om het maatwerkadvies mee te nemen in de aanvraag. Wil je meer informatie over de EIA? Neem dan contact me ons op en we helpen je verder!

Meer informatie

Benieuwd geworden?

Benieuwd naar wat Ledgnd voor jou kan betekenen? Laat dan je telefoonnummer achter – nemen wij zo snel mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend informatie gesprek.