Skip to main content
Sensoren

PAR Sensor | Wat is het en hoe maak je er gebruik van?

De PAR sensor meet de straling tussen 400-700 nm (het lichtspectrum dat door planten voor fotosynthese wordt gebruikt) en geeft deze weer als PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) in µmol/m²/s.

Installatie van de PAR sensor

 

Installeer de PAR sensor aan een vast object, zoals een metalen paal, en zet hem met behulp van een waterpas recht (zie afbeelding 1). 

Afbeelding 1. PAR sensor

De hoogte van de PAR sensor plaats je afhankelijk van het meetdoel:

  • Boven het gewas om de inkomende straling te meten. 
  • Tussen of onder het gewas om de werkelijke straling op het gewas te meten.   

Do’s en Don’ts bij het installeren van een PAR sensor

  • Installeer de sensor op of aan een stevige constructie (bijvoorbeeld een poot).
  • Zorg dat de sensor waterpas staat.
  • Maak het glas op de PAR sensor regelmatig schoon voor accurate metingen.

Data van de PAR sensor analyseren

Iedere vijf minuten verzendt de PAR sensor de lichtintensiteit naar het portaal van MyLedgnd. Hier zie je de momenten waarop de stralingsintensiteit het hoogst was. Te hoge stralingsintensiteiten kun je vervolgens voorkomen door tijdig te schermen.

Ook kun je met deze data de cumulatieve straling per dag berekenen. Zo vergelijk je gemakkelijk de totale straling op een dag (ook wel: lichtsom of DLI) met andere dagen. De lichtsom geeft aan hoeveel assimilaten de planten aan hebben kunnen maken.

Bij een te lage lichtsom mis je potentiële groei. Wanneer er op een gegeven moment plotseling juist weer te veel licht binnenkomt (zoals in afbeelding 2), kan dat leiden tot stress in een plant.

Afbeelding 2. Verhoogde lichtintensiteit

Belangrijke kennis: de balans tussen temperatuur en licht 

Licht is namelijk de belangrijkste factor voor de productie van biomassa, terwijl temperatuur de belangrijkste factor is voor de ontwikkeling en groeisnelheid van een plant. Wat heeft dit voor praktische gevolgen? 

Bijvoorbeeld:

  • Licht produceert door fotosynthese assimilaten, maar een plant kan hier niks mee als de temperatuur erg laag is. Voldoende licht, maar een te lage temperatuur zorgt voor planten met veel biomassa, maar ze zijn te klein en lopen achter op hun ontwikkeling.
  • Temperatuur zorgt voor groei van een plant, maar wanneer er te weinig licht is, zijn er te weinig assimilaten beschikbaar. Om de plant te laten groeien, heeft hij wel genoeg assimilaten nodig. Hierdoor ontstaan zwakke planten die, ondanks dat ze ver in hun ontwikkeling staan, te weinig biomassa hebben. 

Conclusie: een goede balans tussen de etmaaltemperatuur en de lichtsom is enorm belangrijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van een plant. Zo worden de gecreëerde assimilaten goed benut op de juiste momenten. In afbeelding 3 is een voorbeeld te zien van een verhoging in zowel de lichtsom als de gemiddelde temperatuur. 

Afbeelding 3

Welke conclusies kun je trekken uit de gemeten data?

Het is interessant om data uit de PAR sensor te vergelijken met data uit andere sensoren, zoals de T/RV sensor, bodemsensor of CO2 sensor, om inzicht te krijgen over:

  • Luchttemperatuur: De invloed van licht op de opwarming van een kas.
  • Bladtemperatuur: Door te kijken naar het effect van de lichtintensiteit op de bladtemperatuur, zie je of je plant de bepaalde lichtintensiteit wel aan kan. Wanneer bijvoorbeeld de bladtemperatuur niet hoger wordt bij een hogere lichtintensiteit, kan de plant mogelijk een nog hogere lichtintensiteit aan. Daarnaast kan worden gekeken of de plant/bladtemperatuur in balans is met de gegeven lichtsom.

Advies van Ledgnd en conclusie

De PAR sensor geeft inzicht in stressmomenten van planten en berekent de lichtsom (of DLI) die vergeleken kan worden met andere dagen. Ook is het belangrijk om de balans tussen de lichtsom en de etmaaltemperatuur te controleren. Bij te weinig licht raden wij aan om een koudere etmaaltemperatuur aan te houden en vice versa.

 

Benieuwd geworden?

Benieuwd naar wat Ledgnd voor jou kan betekenen? Laat dan je telefoonnummer achter – nemen wij zo snel mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend informatie gesprek.